UKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Od końca września 2022 r. do połowy maja br. realizowaliśmy I moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – „Czytamy razem z Małym Misiem”. Jest to piąty, ostatni, ukończony przez nas moduł 🙂  Głównym celem modułu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych oraz zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych 🙂

Wykonując zadania z I modułu nasza grupa zrealizowała następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami. tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie ww. postaw w utworach literackich.

3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci.

4. Działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom.

W trakcie realizacji niniejszego modułu rozwijaliśmy następujące kompetencje kluczowe:

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
• kompetencje obywatelskie,
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W ramach realizacji modułu „Czytamy razem z Małym Misiem” wykonaliśmy szereg działań, m.in. stworzyliśmy przedszkolny kącik książki, wybraliśmy grupową maskotkę – misia, któremu nadaliśmy imię Steve, znaleźliśmy dla niego miejsce w naszej sali – półkę nad kącikiem czytelniczym – z którego pluszak „obserwował” wszystkie nasze zajęcia, nie tylko te przeprowadzone w ramach projektu 🙂  Stworzyliśmy także teczkę z wizerunkiem naszego grupowego misia, którą każdy z nas, po kolei, zabrał do swojego domu, gdzie rodzice czytali nam nasze ulubione bajki, a my, po wysłuchaniu ich treści, wypełnialiśmy kartę z dzienniczka Małego Misia. Również nasze panie czytały nam codziennie po obiedzie książeczki z naszego kącika czytelniczego i nie tylko z niego 🙂

Powyższe zadania wykonywaliśmy indywidualnie oraz grupowo, dzięki czemu rozwijaliśmy umiejętności społeczne i językowe.

Zapraszamy na fotorelację 🙂

Za wykonanie modułu otrzymaliśmy Certyfikat 🙂

Za zrealizowanie wszystkich modułów ujętych w regulaminie Projektu nasze przedszkole, już po raz piąty, otrzymało Certyfikat „WZOROWEJ PLACÓWKI MAŁEGO MISIA W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” 🙂