UKOŃCZYLIŚMY V MODUŁ PROJEKTU „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

W dniach 06 – 10 marca br. realizowaliśmy V moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – „Mały Miś i zdrowe nawyki”. Jest to drugi ukończony przez nas moduł 🙂 

Wykonując zadania z V modułu nasza grupa zrealizowała następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym:

1. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji: wdrażanie do samodzielności, poznawanie wartości zdrowych nawyków;


2. ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: kształtowanie odporności psychicznej dzieci i zapobieganie negatywnym nawykom;


3. podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach: rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci;


4. wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w internecie i mediach społecznościowych: kształtowanie nawyku odpowiedzialnego korzystania z komputera/ telefonu.

W trakcie realizacji powyższego modułu rozwijaliśmy następujące kompetencje kluczowe:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
  • kompetencje obywatelskie;
  • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W ramach realizacji „Małego Misia i zdrowych nawyków” wykonaliśmy szereg działań, m.in. ułożyliśmy historyjkę obrazkową dotyczącą chorowania przez dzieci. Wybraliśmy spośród zdjęć różnych przedmiotów atrybuty lekarza. Podzieliliśmy zdjęcia różnych potraw i produktów na zdrowe i niezdrowe oraz zdjęcia przedstawiające różne sposoby odpoczywania na aktywne i bierne. Stworzyliśmy w naszej sali kącik z literaturą dziecięcą dotyczącą zdrowia. Wykonaliśmy również prace plastyczne o zdrowym odżywianiu się, a także samodzielnie komponowaliśmy zdrowe kanapki z produktów przygotowanych na śniadanie. Otrzymaliśmy też zadanie do domu 😉 Przez cały tydzień mieliśmy zaznaczać w Karcie Nawyku Wieczornego Czytania jaką bajkę/ opowiadanie przeczytali nam rodzice (lub inni członkowie rodziny) w danym dniu, wyrabiając w ten sposób nawyk codziennego czytania.

Powyższe zadania wykonywaliśmy indywidualnie, w małych zespołach, a także grupowo, dzięki czemu rozwijaliśmy umiejętności społeczne i językowe.

Zapraszamy na fotorelację 🙂

Za wykonanie modułu otrzymaliśmy certyfikat 🙂