Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami” – zadanie lutowe i marcowe.

W lutym zrobiliśmy kolorowe slime. Mogliśmy je ugniatać, rozciągać, tworzyć różne kształty. Dodatkowym wrażeniem sensorycznym było to, że bawiliśmy się „glutkami ” na folii bąbelkowej ;).

Marcowe zadanie to sensoryczna matematyka. Dzieci bawiły się liczbami zrobionymi z różnych faktur. wylosowana liczba była dokładnie omawiana, np. czy jest twarda , czy miękka, z czego może być zrobiona, jakie kolory się na niej znajdują…pytań do każdej liczby było wiele. Następnie dziecko, które wylosowało liczbę wskazywało zadanie do wykonania, np. jeśli wylosowana została liczba 7, to siedem razy podskakujemy 😉