Akcja ,,Sprzątanie świata”

W dniu 16 września br. roku dzieci z grupy ,,Ślimaczki” po raz pierwszy wzięły udział w sprzątaniu okolicy wokół naszego przedszkola uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata”. Celem akcji było promowanie poszanowania zasobów, ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji. Przedszkolaki zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci wyruszyły na sprzątanie przydzielonego im terenu Dzieciom udało się zebrać dużo śmieci, które następnie zostały złożone do odpowiednich pojemników. Za ciężką pracę wszyscy otrzymali medal „Przyjaciela przyrody”.

            Udział naszych przedszkolaków w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.