Realizacja projektu edukacyjnego „20 minut dla matematyki”

Nasza grupa zrealizowała kolejne zadanie z projektu edukacyjnego „20 minut dla matematyki”. Sowy doskonaliły umiejętność liczenia , posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz znajomość graficzną liczb. Dzieci świetnie poradziły sobie z tym zadaniem.