Sensoryczna matematyka

Nasza grupa realizuje Ogólnopolski Projekt matematyczny „20 minut dla matematyki” , który oparty jest o program autorstwa E.Gruszczyk Kolczyńskiej. W tym miesiącu Sowy miały wykonać zadanie pt. „Sensoryczna matematyka”. Podczas zajęć dzieci wypełniały kontury poznanych już cyfr guzikami, doskonaląc przy tym umiejętności małej motoryki.