Odsłuchiwanie nagrań

young boy listening something

Informuję Państwa, że odsłuchiwanie nagrań podanych przez mnie do zabaw z językiem angielskim jest możliwe po zarejestrowaniu tj. założeniu konta na stronie www.mac.pl/register  poprzez wypełnienie zaznaczonych pól .  Na potrzeby korzystania z nagrań możecie Państwo  utworzyć i podać nowy adres e’mail, który będzie służył wyłącznie temu celowi.

Ten sposób udostępnienia odsłuchu wynika z ochrony praw autorskich.

Nadmieniam, że wydawnictwo pracuje nad  zmianą sposobu udostępniania  nagrań do odsłuchu.  O czym, Państwa poinformuję.

Ewa Jezierska-Woźniak