„Bezpieczny Miś ” – warsztaty pierwszej pomocy

 

Podczas zorganizowanych warsztatów pierwszej pomocy, dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zranień, zwichnięć i złamań. Dzieci zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Na koniec warsztatów odwiedził nas gość- Miś, który sprawdził jakie informacje dzieci zapamiętały. Każde dziecko otrzymało dyplom udziału w kursie pierwszej pomocy.