BEZPIECZNI Z MAŁYM MISIEM

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, obchodzony 11 lutego, oraz ferie były okazją do rozmów o bezpieczeństwie.

Przez cały tydzień przed zimowym odpoczynkiem rozmawialiśmy o sytuacjach, w których powinniśmy skorzystać z numeru 112, jaką służbę ratowniczą należy wezwać do jakiej sytuacji, utrwaliliśmy numery alarmowe. Rozmawialiśmy również o zachowaniu dzieci, przebywających w domu czy bawiących się na dworze, w stosunku do obcych osób. Przypomnieliśmy sobie jak należy zachować się w przypadku ataku agresywnego psa.  Omówiliśmy także zabawy zimowe na dworze – gdzie bezpiecznie można zjeżdżać na sankach czy nartach oraz pojeździć na łyżwach, byśmy cali i zdrowi wrócili do przedszkola po zimowych feriach 🙂

Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach realizacji VI modułu „Bezpieczni z Małym Misiem” projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.