MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Dlatego też w miniony czwartek (21 listopada br.) rozmawialiśmy o naszych prawach ☺ Każdy z nas namalował wybrane przez siebie prawo, a także odbiciem swojej dłoni „podpisał się” pod prawami dziecka.

21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Dlatego też tego dnia rozmawialiśmy nie tylko o prawach dzieci, ale także o życzliwości wobec innych ☺ Każdy z nas wykonał laurkę, którą wręczył swoim bliskim po powrocie z przedszkola 🙂