UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka
życzenia składa wnuków gromadka.
Zdrowia, szczęścia i miłości,
uśmiechu, zabawy do późnej starości.
Spełnienia najskrytszych marzeń,
wielkich podróży i dobrych wrażeń.
Pogody ducha w każdy dzień,
a smutki niech odejdą w cień.
Babciu i Dziadku – wszystkiego wspaniałego
i wieku życia co najmniej stuletniego!