Wprowadzenie Daru nr 1 – Innowacja pedagogiczna „Dary zabawy” (wg F. Froebla)

W grupie Ślimaczków od listopada realizowane będą innowacyjne zajęcia oparte o pedagogikę Froebla. W dniu 7.11. (czwartek) dzieci spotkały się z pierwszym darem – wełnianymi piłeczkami. Podczas zajęć utrwaliliśmy wybrane kolory, poznaliśmy formę przestrzenną jaką jest kula. Do słownika dziecięcego wprowadziliśmy nowe pojęcie – para. Przeliczaliśmy, porównywaliśmy liczebność piłeczek, określaliśmy ich cechy fizyczne. Zabaw było wiele i radości też 🙂