Wiosenne zagadki słuchowe

Wysłuchaj odgłosów i odgadnij, co to za dźwięk.

Nagranie 1.


Rozwiązanie zagadki: SKOWRONEK

Nagranie 2.


Rozwiązanie zagadki: ŻABY

Nagranie 3.


Rozwiązanie zagadki: BOCIANY

Nagranie 4.


Rozwiązanie zagadki: BURZA

Nagranie 5.


Rozwiązanie zagadki: KOMAR