Zajęcia pt. „Mój niepełnosprawny kolega”

W miesiącu styczniu zrealizowaliśmy kolejne zajęcia w ramach projektu ogólnopolskiego „Dzieci uczą rodziców”. Tym razem omówiliśmy tematykę niepełnosprawności. Dzieci w toku zabaw poznały trudności i ograniczenia wynikające z wybranych niepełnosprawności. Były to niezwykle pouczające zajęcia.