Informacje z kategorii: Pomoc Psych -Ped

Wielkanocne Inspiracje

Święta wielkanocne już tuż, tuż. Żeby poczuć ich nastrój proponuję kilka zabaw. Na początek proszę aby rodzic przeczytał dziecku wielkanocną rymowankę. Wielkanocna rymowanka Nasz stół wielkanocnyhaftowany w kwiaty.W borówkowej zielenilisteczków skrzydlatychlukrowana babarozpycha się na nim,a przy babie –mazurek w owoce

Więcej

„Emocje”

Cel ogólny zajęć: rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi, Cele szczegółowe zajęć: dziecko, zna sposoby porozumiewania się,  wyraża emocje gestem i ruchem Metody pracy: Rozmowa, działanie Formy pracy: indywidualna Środki dydaktyczne:. treść opowiadania, ilustracje do opowiadania, kartony, kredki, klej, flamastry,

Więcej

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Cele: – rozwijanie percepcji wzrokowej, – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, – utrwalenie nazw zwierząt egzotycznych, – rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10. oraz posługiwania się liczebnikami głównymi, – doskonalenie umiejętności określania kierunków i stronności w schemacie ciała,

Więcej

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Cele: – usprawnianie narządów artykulacyjnych, – rozwijanie mowy, – doskonalenie umiejętności przeliczania elementów posługując się liczebnikami głównymi, – rozwijanie percepcji wzrokowej, – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, – utrwalanie nazw owoców oraz wiedzy dotyczącej ich pochodzenia,

Więcej

Figury geometryczne już dobrze znam.

Cele ogólne: utrwalanie podstawowych cech jakościowych figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt; doskonalenie postrzegania i rozpoznawania kształtu figur geometrycznych; kształcenie prawidłowej reakcji na sygnał wzrokowy i słuchowy; budzenie zainteresowań kompozycjami artystycznymi z prostych figur geometrycznych;

Więcej