II PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD RECYTATORSKI

W minioną środę (06.04.br.), po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, w naszym przedszkolu odbył się II Przedszkolny Przegląd Recytatorski. Spotkanie otworzyły dzieci 5-6letnie z grupy „Wiewiórki”, które wystąpiły w inscenizacji „Książki dla dzieci”. W tym roku szkolnym przedszkolaki z poszczególnych grup wiekowych zaprezentowały wybrane wiersze z twórczości polskich pisarek Wandy i Ewy Chotomskich. Wszystkie dzieci zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. Swoimi umiejętnościami recytatorsko-aktorskimi wykazały się nie tylko wychowankowie, ale także nauczycielki, które swoim występem urozmaiciły spotkanie. Wszyscy mali artyści otrzymali drobne upominki.

Przegląd recytatorski na stałe wpisał się w kalendarium imprez i uroczystości, które odbywają się corocznie w naszej placówce, i jest uwieńczeniem obchodów Światowego Dnia Poezji (przypadającego 21 marca), Międzynarodowego Dnia Teatru (przypadającego 27 marca) oraz Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (przypadającego 02 kwietnia – w dniu urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena). Jego celem jest rozwijanie wśród dzieci zdolności recytatorskich i aktorskich, popularyzowanie polskiej poezji dziecięcej oraz zachęcanie do występów na scenie i prezentacji własnych umiejętności.

Wszystkim uczestnikom przeglądu recytatorskiego serdecznie gratulujemy umiejętności recytatorsko-aktorskich, a maluszkom bijemy gromkie brawa 👏👏👏 za odwagę i wystąpienie na scenie przed tak dużą publicznością 🙂

Zapraszamy na fotorelację: