II PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD RECYTATORSKI

Światowy Dzień Poezji (przypadający 21 marca), Międzynarodowy Dzień Teatru (przypadający 27 marca) oraz Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (przypadający 02 kwietnia) były okazją do zorganizowania w naszym przedszkolu II Przedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego. Spotkanie całej społeczności przedszkolnej rozpoczęliśmy naszym występem w inscenizacji „Książki dla dzieci”. Następnie dzieci z poszczególnych grup wiekowych zaprezentowały wybrane wiersze z twórczości polskich pisarek dla dzieci – Wandy i Ewy Chotomskich. Naszą grupę reprezentowali: nasz kolega Wojtek oraz nasze koleżanki Karolinka i Weronika, którzy przedstawili wiersz Wandy Chotomskiej „Za górami, za lasami”. Wszystkie dzieci zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. Swoimi umiejętnościami recytatorsko-aktorskimi wykazały się nie tylko przedszkolaki, ale także nauczycielki, które swoim występem urozmaiciły spotkanie. Wszyscy mali artyści otrzymali drobne upominki 🙂