ZDALNE NAUCZANIE 6-latków

Drodzy Rodzice

W miarę możliwości chciałybyśmy zachować ciągłość przygotowywania 6latków do podjęcia przez nie nauki w szkole, dlatego zachęcamy przede wszystkim do systematycznego utrwalania w domu zdobytej przez dzieci dotychczas wiedzy i umiejętności poprzez wykonywanie:

ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne:

– klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości, kształtu, koloru czy przeznaczenia,

– układanie przedmiotów w szeregi, rytmy (odtwarzanie wzorów lub układanie własnych),

– przeliczanie elementów zbiorów,

– porównywanie liczebności zbiorów (posługiwanie się określeniami: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”)

– wykonywanie dodawania i odejmowania w zakresie 10.,

ćwiczeń rozwijających orientację w schemacie ciała i przestrzeni:

– nazywanie części ciała,

– orientacja w schemacie ciała (polecenia typu: podaj prawą rękę, tupnij lewą nogą, lewą ręką dotknij prawego ucha itp.),

– orientacja w przestrzeni (polecenia typu: przejdź 2 kroki do przodu, 3 kroki do tyłu, 2 kroki w prawo, 3 kroki w lewo, obróć się w lewo, obróć się w prawo),

– dyktanda graficzne (polecenia typu: w górnym prawym rogu kartki narysuj słoneczko, w lewym dolnym rogu narysuj kwiatka, na środku narysuj motylka, w lewym górnym rogu narysuj chmurkę, w prawym dolnym rogu narysuj siebie),

– poruszanie się zgodnie z instrukcją słowną, np. stań na gazecie, stań pod gazetą, stań przed gazetą, stań za gazetą, stań z prawej strony gazety, stań z lewej strony gazety, stań między gazetami,

ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny i umiejętność czytania:

– wyodrębnianie (liczenie) zdań w krótkim opowiadaniu (jego fragmencie),

– wyodrębnianie (liczenie) słów w zdaniu (prostym),

– podział słów na sylaby,

– określanie głosek na początku, na końcu, w środku słowa,

– podział słów na głoski,

– podawanie słów rozpoczynających się określoną głoską,

– czytanie sylab i krótkich wyrazów,

– czytanie krótkich zdań,

ćwiczeń usprawniających rękę piszącą:

  • ćwiczenia manualne „duże”:

– wypełnianie kolorem (farbą, kredką, flamastrem itp.) całej powierzchni papieru (stopniowanie trudności: wypełnianie tła na dużej, średniej, małej powierzchni),

– malowanie form kolistych, falistych, pętli dużych i małych,

– malowanie palcami, pędzlem kół, linii poziomych, pionowych z zachowaniem kierunku od lewej do prawej i od góry do dołu,

– oburęczne malowanie dużych kształtów (np. figur geometrycznych),

– gniecenie większych arkuszy papieru,

  • ćwiczenia usprawniające małe ruchy ręki (dłoni, nadgarstka i palców):

– nawlekanie koralików różnej wielkości i faktury na żyłkę czy sznurek (sznurówkę),

– stemplowanie,

– układanie klocków, patyczków, figur geometrycznych wg wzoru i własnego pomysłu,

– budowanie z klocków różnych konstrukcji wg wzoru lub własnego pomysłu,

– cięcie nożyczkami po linii prostej, łamanej, falistej,

– wycinanie figur geometrycznych małych i dużych, części obrazków do składania, wyklejania,

– lepienie z plasteliny prostych kształtów wymagających wałkowania całą dłonią (np. kule, wałeczki, rogaliki, węże),

– wykonywanie z plasteliny ludzików, zwierzątek, domków itp.

– zabawy innymi masami plastycznymi (np. ciasto liną, modeliną, masą solną, porcelanową, sodową),

– wydzieranie kawałków z papieru i wyklejanie nimi konturów rysunków,

– formowanie z kawałków bibuły kuleczek i wyklejanie nimi konturów,

– zapinanie i odpinanie guzików, zamków błyskawicznych, przypinanie klamerek do bielizny itp.

  • ćwiczenia graficzne:

– rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym,

– kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną,

– kolorowanie kredkami małych przestrzeni (np. figury geometryczne, obrazki z kolorowanek),

– kreskowanie – wypełnianie konturów kredką czy flamastrem za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych (z zachowaniem kierunków od lewej do prawej i od góry do dołu),

– rysowanie szlaczków obrazkowych różniących się kształtem lub kolorem, w liniaturze, zgodnie z kierunkiem pisania (od lewej do prawej), po śladzie i samodzielnie,

– kreślenie szlaków literopodobnych w liniaturze, w zmniejszającym się stopniowo wymiarze, aż do liniatury zeszytu, po śladzie i samodzielnie,

– kreślenie liter w liniaturze i cyfr w kratkach, w zmniejszających się stopniowo wymiarach, aż do liniatury i kratek zeszytów, po śladzie i samodzielnie.

W sieci internetowej znajdą Państwo duży wybór w/w ćwiczeń do darmowego pobrania i wydrukowania, niemniej jednak na stronie internetowej naszego przedszkola będziemy zamieszczać karty pracy do codziennej i systematycznej pracy Państwa pociech. Zapraszamy do codziennego odwiedzania naszej strony internetowej☺

Renata Hływa