Świąteczne życzenia

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny

składamy wszystkim w ten czas radosny.

Niech wszystkie troski będą daleko,

a dobro płynie szeroką rzeką.

p. Renata i p. Patrycja