Doskonalenie czynności samoobsługowych i koordynacji wzrokowo – ruchowej, stymulacja polisensoryczna, utrwalenie wiadomości o owocach.

Cel  zajęć:

  • utrwalanie znajomości owoców
  •  doskonalenie percepcji wzrokowej i pamięci
  • usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • usprawnienie ruchów z zakresu motoryki małej
  • wydłużenie czasu uwagi na działaniu celowym
  • stymulacja wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku
  • doskonalenie czynności samoobsługowych

Metody pracy:

  • stymulacji polisensorycznej obejmującej wzrok, słuch, węch, dotyk, smak; metoda F. Affolter, ćwiczenia praktyczne, demonstrowanie naturalnych eksponatów

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

  •  prawdziwe owoce, miska z wodą, ręcznik papierowy, talerzyki plastikowe, sztućce, talerzyk papierowy, czarny mazak, plastelina lub kolorowy papier/bibuła, klej

Przebieg zajęcia

1. Czynności higieniczne – umycie przez dziecko rączek.
2. Przygotowanie miski z wodą, włożenie do niej owoców, mycie owoców, wycieranie ich ręcznikiem papierowym i ułożenie na talerzykach.
3. Uprzątnięcie miski z wodą.
4. Dotykanie owoców, oglądanie ich kształtów, wąchanie ich, nazywanie owoców.
5. Obieranie przez rodzica owoców ze skórki, smakowanie, wąchanie, układanie na talerzykach.
6. Smakowanie owoców za pomocą sztućców (widelczyk).
7. Uprzątnięcie talerzyków z owocami, umycie sztućców, talerzyków i rąk.
8. Narysowanie przez rodzica kształtu owocu np. jabłko na talerzyku papierowym.
9. Wylepianie plasteliną albo kolorowym papierem, bibułą narysowanego owocu na kartce.
10. Porządkowanie miejsca pracy.

Ewelina Narwojsz