Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej.

Cele:

– usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej,

– rozwijanie koncentracji uwagi,

– rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami po linii prostej,

– rozwijanie umiejętności grafomotorycznych,

– doskonalenie pamięci dowolnej,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– rozwijanie chwytu pęsetkowego

Metody:

słowna, oglądowa, czynna

Formy:

indywidualna

Pomoce: karta pracy w dwóch egzemplarzach, nożyczki, karta pracy z cieniami zwierząt, kredki, zestawy obrazków łączących się tematycznie i z 1 obrazkiem nie mającym związku z pozostałymi, 2 obrazki różniące się między sobą drobnymi szczegółami, wykałaczki, karta A3 (z dużego bloku rysunkowego), guziki lub fasola

Przebieg:

1. Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/orazki.pdf

Dorosły drukuje kartę pracy w dwóch kopiach, dziecko wycina obrazki wzdłuż linii.

Dziecko dobiera w pary takie same obrazki, losowo rozłożone na stole. 

2. Dopasowywanie cieni

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/cienie.pdf

Dorosły drukuje kartę pracy.

Zadaniem dziecka jest połączenie zwierzątek z ich cieniami (każda para innym kolorem kredki).

3. Co tutaj nie pasuje?

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Co-tutaj-nie-pasuje.pdf

Dorosły drukuje kartę pracy.

Dziecko w każdym szeregu obrazków skreśla ten obrazek, który nie pasuje do pozostałych i uzasadnia swoją decyzję, następnie koloruje nieskreślone obrazki.

4. Wskazywanie różnic

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/10-różnic-między-obrazkami.pdf

Dorosły drukuje kartę pracy.

Zadaniem dziecka jest porównanie dwóch podobnych do siebie obrazków i wskazanie pomiędzy nimi różnic. Następnie dziecko koloruje wybrany obrazek.

5. Zapamiętywanie układów z wykałaczek

Dorosły wraz z dzieckiem układa z wykałaczek różne kształty figur.

Zadaniem dziecka jest je zapamiętać i odtworzyć.

6. Rozwijanie chwytu pęsetkowego.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/SZLAKI.pdf

Dorosły na kartce z dużego bloku rysunkowego mazakiem rysuje szlaki. Dziecko układa guziki/fasolę po śladzie szlaków.

Renata Hływa

Źródło:

Wyprawka plastyczna z zestawu „Kolorowy start z plusem”, wyd. mac Edukacja

printerest.com

W. Żaba – Żabińska, „Szkołą sześciolatka. Rozwijanie aktywności twórczej”, wyd. mac Edukacja, str.8