„Emocje i uczucia – jak sobie z nimi radzić?”

Rodzaj zajęć:

rewalidacja dziecka objętego kształceniem specjalnym z uwagi na występowanie afazji motorycznej z utrudnieniami w komunikacji werbalnej oraz znaczącymi deficytami rozwojowymi

Cel ogólny zajęć:

 • ugruntowanie wiedzy na temat emocji

Cele szczegółowe zajęć:

 • dziecko rozpoznaje i nazywa różne stany emocjonalne
 •  dziecko dzieli się własnymi przeżyciami z innymi

Metody pracy:

 • pogadanka
 • pantomima

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne: zdjęcia przedstawiające ludzi, którzy przeżywają różne emocje, kartka papieru, klej, nożyczki, kredki, papier kolorowy, muzyka wesoła i smutna.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie – rodzic zaprasza dziecko do wspólnej zabawy.

 • zapraszamy do zabawy nasze rączki – klap – klap (klaskanie)
 • zapraszamy do zabawy nasze nóżki – hop – hop (podskoki).

2. Zabawa „Prezentacja uczuć”

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje przestawiające ludzi, którzy się śmieją, wyglądają na smutnych, przestraszonych, przeżywają złość. Zadaniem dziecka jest nazwanie tych emocji i stwierdzenie, po czym je poznało. Następnie może odbyć się rozmowa na temat: „W jakiej sytuacji czułeś się podobnie i z jakiego powodu?”, „Co sprawiło, że poczułeś się lepiej?”

Diversity people set emotional on white background

3. Zabawa „ Maski”

Rodzic proponuje dziecku, aby z kartki papieru zrobił twarze – maski. Może je narysować lub wykleić. Maska ma dwa oblicza: wesoła z jednej strony i smutna z drugiej. Gotowe maski dziecko zakłada na rękę. Przy muzyce raz wesołej, raz smutnej, prezentuje swoje maski. 

4. Zabawa „Jakie uczucie?”

Rodzic czyta dziecku poniższe sytuacje i prosi, by w odpowiedzi na nie prezentowało którąś ze stron swojej maski:

 • Dostałem ulubiona zabawkę.
 • Robię coś, czego nie lubię.
 • Tata naprawił mi rower.
 •  Koledzy mnie przezywają.
 •  Koleżanki nie chcą się ze mną bawić.
 • Zostałem zaproszony na przyjęcie urodzinowe do kolegi.
 • Zginął mój pies.

5. Zabawa „Ekspresja emocji”

Rodzic prosi dziecko, aby powiedziało, co dla niego oznaczają słowa określające poszczególne uczucia czy emocje: 

 • ból
 • strach
 • przerażenie
 • zmęczenie
 • zdziwienie
 • obojętność
 • zmartwienie
 • wstyd
 • ulga
 • niecierpliwość

Dziecko ma za zadanie spróbować wyrazić każdą z tych emocji, ustawiając się w charakterystycznej pozie, jako pomnik, lub w ruchu.

6. Zabawa„ Dokończ zdanie”

Rodzic prosi dziecko o dokończenie zdań zaczynających się od słów:

 • Jestem zadowolony, gdy…
 • Czuje się nieszczęśliwy, gdy…
 •  Jestem zły, gdy…
 • Chciałabym…

Ewelina Narwojsz