W krainie figur geometrycznych

Cel ogólny zajęć:

 • utrwalanie znajomości figur geometrycznych
 • aktywizowanie myślenia
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Cele szczegółowe zajęć:

 • rozpoznaje kształty figur geometrycznych
 • posługuje się nazwami figur geometrycznych
 • dzieli nazwy figur na sylaby
 • wyodrębnia nagłos i wygłos w nazwach podstawowych figur
 • kontynuuje podany rytm
 • koloruje figury wg podanego wzoru, nie wychodząc poza kontury

Metody pracy:

słowna, czynna, aktywizująca

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne: kartka z sylwetami figur geometrycznych płaskich, nożyczki, piosenka „Ukryte figury”, karta pracy z sekwencjami figur geometrycznych, karta pracy z „figurowym” pajacykiem, kredki

Przebieg zajęć:

1. Wspólne przygotowanie figur geometrycznych.

Rodzic z dzieckiem przygotowuje figury geometryczne. Można narysować na kartce poszczególne figury (kwadrat, prostokąt, trójkąt i koło) albo je wydrukować i wyciąć.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/03/figury-3.pdf

2. Wspólne słuchanie piosenki o podstawowych figurach geometrycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM

Po odsłuchaniu piosenki rodzic pyta dziecka, gdzie ukryły się w mieszkaniu poszczególne figury.

3. Zabawa „Gdzie schowały się figury?”

Rodzic pokazuje dziecku wybraną figurę geometryczną, zadaniem dziecka jest odgadnięcie, gdzie ukrył się:

 • Kwadrat – zdjęcie zegara
 • Trójkąt – zdjęcie znaku drogowego ostrzegawczego
 • Koło – zdjęcie znaku drogowego zakazu
 • Prostokąt – zdjęcie telewizora

4. Zabawa „Jak nazywa się ta figura?”

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie nazwy figury geometrycznej, o której mówi rodzic, np. rodzic mówi ,,nie ma żadnego boku ani kąta, jest okrągłe.” I pyta: co to za figura? Podziel nazwę na sylaby. Jaka jest pierwsza głoska? Jaka jest ostatnia głoska?

5. Zabawa ,,Figurowe rytmy”.

Dziecko koloruje figury geometryczne w sekwencjach wg podanego wzoru.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/03/rytmy.pdf

6. Zabawa „Jaką figurę narysowałem?”

Dziecko rysuje figurę na plecach rodzica; rodzic odgaduje jaką figurę narysowało dziecko. Zmiana ról.

7. Zabawa ,,Zakodowane figury”.

Rodzic pokazuje wybraną figurę, a dziecko wykonuje polecenie (po wcześniejszym umówieniu się, co wykonujemy na daną figurę)

 • Kwadrat – tupnij nogą
 • Koło – podskocz
 • Prostokąt – klaśnij 2 razy
 • Trójkąt – zrób skłon

8. Kolorowanie obrazka pajacyka wg podanego kodu.

Dziecko koloruje poszczególne figury geometryczne w obrazku pajacyka wg podanego kodu.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/03/pajac.pdf

9. Zabawa naśladowcza „Kółko małe, kółko duże”

Recytacja wiersza i ilustracja ruchowa za rodzicem:

Kółko małe, kółko duże,

głowa prosto, ręce  w górze,

skłoń się w prawo, skłoń się w lewo,

tak się w lesie chwieje drzewo.

Kółko małe, kółko duże,

głowa prosto, ręce w górze,

takie skrzydła ptaki mają,

pokażemy jak fruwają.

Renata Hływa

Źródło:

youtube.com

https://pl.pinterest.com/pin/805651820825946483/

https://pl.pinterest.com/pin/761389880739788142/

https://pl.pinterest.com/pin/803681495990511721/