Moje otoczenie. Zajęcia rozwijające komunikację.

Cel główny zajęć:

  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych

Cel szczegółowy:

  • dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach,
  • wskazuje przedmioty na polecenia nauczyciela,
  • potrafi dopasować symbol do przedmiotu i przedmiot do symbolu,
  • dziecko tworzy pary

Metody pracy:

  • rozmowa, pokaz, działanie praktyczne

Formy pracy:

Indywidualna

Środki dydaktyczne

 obrazki przedstawiające przedmioty z najbliższego otoczenia, przedmioty codziennego użytku znajdujące się w domu

Przebieg zajęcia
1. Zaśpiewanie wspólnie z rodzicem ulubionej piosenki.
2. Prosimy dziecko o wskazanie przedmiotów zgodnie z poleceniem np: pokaż drzwi, okno, stół, krzesło, szafkę, lampę, komputer, magnetofon.
3. Dziecko znajduje w domu przedmiot pokazany na obrazku – za każdym razem entuzjastycznie nagradzamy dziecko.
4. Do każdego przedmiotu który wskazuje rodzic dziecko dopowiada czynność np.: rodzic pokazuje kubek, dziecko mówi czynność – pije.
5. Do przedmiotu który wskaże rodzic dziecko pokazuje czynność np. krzesło dziecko pokazuje siadanie,

6.Nazwij ten przedmiot i pokoloruj rysunek.

Ewelina Narwojsz