DZIEŃ MATEMATYKI

W minioną środę (23.03.br.) obchodziliśmy w naszej grupie Dzień Matematyki – królowej wszystkich nauk 🙂

Matematyka kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicznego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata. Dzieci nigdy nie są za małe na spotkanie z matematyką, czują ją intuicyjnie, mają w sobie niezwykły, cenny, naturalny potencjał.

W tym dniu wzięliśmy udział w zabawach matematycznych, które pozwoliły na kształcenie kompetencji matematycznych. Wykonywaliśmy proste działania matematyczne w zakresie 10., określaliśmy kierunki w schemacie ciała i w przestrzeni, rozwiązywaliśmy zadania dotyczące symetrii, a także wykazaliśmy się wiedzą z zakresu kolorów i podstawowych figur geometrycznych. Wszystkie zadania, jakie dzieci wykonywały, pokazały, że matematyka może być ciekawa, przyjemna, a przede wszystkim daje dużo radości 🙂