ŚWIĘTUJEMY! FROEBLUJEMY! – TYDZIEŃ I

W związku ze zbliżającymi się urodzinami wybitnego pedagoga F. Froebla, w połowie marca br. przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świętujemy! Froeblujemy!”, czyli razem z przedszkolakami z całej Polski obchodzimy urodziny F.Froebla.

Friedrich Froebel nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego, był niemieckim pedagogiem, teoretykiem wychowania przedszkolnego, a także architektem i miłośnikiem przyrody.

Żył w latach 1782-1852 r. Zachwycony naturalistyczną koncepcją pedagogiczną Jana Henryka Pestalozziego stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach:
– jedności wszechświata,
– szacunku dla dziecka i jego indywidualności
,
– znaczenia zabawy w rozwoju dziecka.

Pedagog ten podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca.

Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.

W marcu i kwietniu będziemy realizować zadania określone przez organizatora Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pod hasłem „Świętujemy! Froeblujemy!”, rozwijające dziecięcą wyobraźnię i kreatywność, a wszystko to w oparciu o ponadczasową pedagogikę F. Froebla. Dobra zabawa gwarantowana 🙂

Oto efekty naszych działań i aktywności, których podjęliśmy się w minionym tygodniu.: