NASZA PRACA KONKURSOWA W RAMACH PROGRAMU „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

W drugiej połowie kwietnia br. przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”. Jest to program edukacyjny, który powstał z myślą o kształtowaniu ekologicznych nawyków wśród przedszkolaków. Celem programu jest nauka podstawowych zasad życia w zgodzie z naturą: ochrony środowiska, klimatu, recyklingu, szacunku do roślin i zwierząt, a także dbałości o właściwe odżywianie oraz aktywne spędzanie czasu 🙂

Realizację Programu rozpoczęliśmy od przygotowania pracy konkursowej: „Co znaczy być „Kubusiowym Przyjacielem Natury”?” Organizatorem tego konkursu był Alert Media Communications Sp. z o.o. W tym celu w dniach 12 – 28 kwietnia br. wykonaliśmy szereg działań proekologicznych, z których zgromadzony został materiał (w formie zdjęć oraz nagrania audio) niezbędny do wykonania naszej pracy konkursowej 🙂

Oto nasza praca konkursowa: