UKOŃCZYLIŚMY II MODUŁ PROJEKTU „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

W ostatnim tygodniu kwietnia realizowaliśmy II moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – „Emocje w życiu codziennym”. Jest to trzeci ukończony przez nas moduł 🙂

Wykonując zadania z II modułu nasza grupa zrealizowała następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym:


1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – dostarczanie rodzicom wiedzy na temat rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro – kształtowanie świadomości, że emocje odczuwają i przeżywają wszyscy ludzie/ wszystkie emocje są potrzebne – nie ma „złych emocji”.

3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.

W trakcie realizacji powyższego modułu rozwijaliśmy następujące kompetencje kluczowe:

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
• kompetencje obywatelskie;
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W ramach realizacji „Emocji w życiu codziennym” wykonaliśmy szereg działań, m.in. wysłuchaliśmy opowiadań autorstwa Anety Konefał (autorki niniejszego projektu): „Gdzie mieszka złość?”, „Po deszczu zawsze wychodzi słońce”, „Nie bój się, Misiu”, „Nieśmiałość”, które przeczytał nam „Misiowy Wujek” – Maciej Barański. Dzięki tym opowiadaniom dowiedzieliśmy się, że nie ma złych emocji i że wszystkie emocje są potrzebne w życiu człowieka 😉 Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy emocje przedstawione na zdjęciach. Przeglądając się w lusterkach zobaczyliśmy, jak wyglądamy podczas wyrażania różnych emocji; jednomyślnie stwierdziliśmy, że najbardziej nam do twarzy z uśmiechem 🙂 Każdy z nas opowiedział, kiedy odczuwa dane emocje i jak sobie z nimi radzi. Na „emocjometrze” wskazywaliśmy, co odczuwamy w danym momencie i jak silne jest to uczucie, a na balonach narysowaliśmy siebie i nasze aktualne emocje 🙂

Powyższe zadania wykonywaliśmy indywidualnie oraz grupowo, dzięki czemu rozwijaliśmy umiejętności społeczne i językowe.

Zapraszamy na fotorelację 🙂

Za wykonanie modułu otrzymaliśmy certyfikat 🙂