,,20 minut dla matematyki”

W tym roku szkolnym w naszej grupie będziemy realizować Ogólnopolski Projekt z edukacji matematycznej autorstwa E.Gruszczyk Kolczyńskiej ,,Dziecięca matematyka”.

,,Jesienne rytmy” – podczas zajęć dzieci doskonaliły umiejętności dostrzegania rytmów w ułożonym materiale przyrodniczym(dary jesieni) i kontynuowanie tych sekwencji.