,,Wesołe pląsy i zabawy”

Realizacja autorskiego programu z edukacji muzyczno ruchowej, którego celem jest dbałość o wszechstronny rozwój dziecka zarówno umysłowy jak i psychoruchowy, a także uwrażliwienie na różnego rodzaju formy umuzykalnienia, poprzez kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.Podczas wykonywania zadań dzieci uczą się koncentrowania swojej uwagi i usprawniają wykonywane ruchy.

W miesiącu październiku dzieci wystukiwały rytm kołatkami do meksykańskiego utworu ,,LA RASPA”.