UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Zapisy dzieci urodzonych w roku 2013 do klas I. szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 trwają od 02.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

Elektroniczna rekrutacja i składanie podań w sekretariatach wybranych szkół w terminie             od 02.03.2020 r. godz. 9.00 do 30.03.2020 r. godz. 15.00.

 

Przyjmowanie wniosków do klas integracyjnych dzieci z orzeczeniami i bez orzeczeń                 do 18.03.2020 r. (SP8, SP12)

PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW DO KLAS INTEGRACYJNYCH NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA.

 

Rodzice (prawni opiekunowie) proszeni są o posiadanie przy sobie podczas składania podań następujących dokumentów:

  • dowód tożsamości,
  • akt urodzenia dziecka,
  • formularz rekrutacyjny dziecka (wypełniony elektronicznie i podpisany).

 

O PRZYJĘCIU UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.