Wiosna – pierwsze oznaki wiosny.

Cel główny zajęć:
  • utrwalenie oznak wiosny, nazw poszczególnych kwiatów, ptaków, zjawisk jej towarzyszących,
  • rozwijanie koncentracji uwagi na bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe,
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
  • usprawnianie motoryki małej.

Cel szczegółowy:

  • wie, jaka jest pora roku, potrafi wskazać ją na obrazku,
  •  rozpoznaje niektóre zwierzęta, ptaki, kwiaty, owady,
  • umiejętnie wskazuje odpowiednie obrazki, łączy w pary,
  • aktywnie uczestnicy w zabawach,
  •  czuje się bezpieczne.

Metody pracy:

  • rozmowa, pokaz, działanie praktyczne

Formy pracy:

Indywidualna

Środki dydaktyczne:

tekst wierszyka o gąsienicy, zdjęcia: wiosennych kwiatów, ptaków, owadów, klocki

Przebieg zajęcia

1. Zabawa paluszkowa – „Gąsieniczka”.

Jedna gąsieniczka mała przyjaciółki szukała (wędrujemy palcami prawej ręki po nodze)
szukała tam (idziemy w lewo)
szukała tu (idziemy w prawo)
ale nie znalazła (rozkładamy ręce)
Druga gąsieniczka mała przyjaciółki szukała (jw. tylko idzie druga ręka)
szukała tu (idziemy w lewo)
szukała tam (idziemy w prawo)
ale nie znalazła (rozkładamy ręce)
Dwie gąsieniczki małe przyjaciółki szukały (wędrujemy dwoma rękami)
szukały tu (idziemy w prawo)
szukały tam (idziemy w lewo)
aż się znalazły (chwytamy swoje ręce).

2. Zabawa ,,Wiosenne zdjęcia”

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/wiosna.pdf

Przed dzieckiem leżą zdjęcia z wybranymi wiosennymi kwiatami, owadami, ptakami. Dziecko ogląda je. Rodzic wymienia jedno zdjęcie, dziecko znajduje je i odkłada na bok, aż się skończą. Dziecko próbuje powtarzać nazwę tego, co jest na zdjęciu, próbuje przesylabować nazwę np. tulipan.

3. Zabawa ,,Rozmowa na temat wiosny”. Posługiwanie się gestami. Rodzic zadaje pytania. Dziecko odpowiada na pytania.

Przykładowe pytania: Jaki kolor ma dzisiaj niebo? Znajdź klocek w takim kolorze. Spróbuj powiedzieć, czy wiosną można na łące spotkać bociana? Czy kwiaty ładnie pachną? Czy świeci słońce? Jakie znasz wiosenne kwiaty? Jakie ptaki przylatują wiosną do nas? itp.

4. Odgadywanie odgłosów wiosennych zwierząt i ptaków – żaba, pszczoła,bocian itp. Rodzic może naśladować odgłosy, dziecko zgaduje i także je naśladuje, powtarza za rodzicem.

Ewelina Narwojsz