DECYZJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

KOMUNIKAT Z GODZ. 12.40

Szanowni Rodzice

 

Decyzją Premiera od poniedziałku 16 marca br.
wszystkie szkoły i przedszkola w Polsce będą zamknięte
na okres dwóch tygodni.

 

W dniach 12 i 13 marca przedszkole zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które przyjdą do przedszkola.

Natomiast  od 16 marca br. (poniedziałek) placówka będzie zamknięta.

Kolejne informacje przekazywane będą w formie komunikatu na stronie internetowej przedszkola.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-1