Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Cel główny zajęć:

 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy z partnerem
 • Rozwijanie u dziecka poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera
 • Rozwijanie u dzieci, za pomocą ruchu, świadomości własnego ciała i otaczającej je przestrzeni, usprawnianie ruchowe

Cel szczegółowy:

 • Dziecko potrafi współpracować z rodzicem podczas ćwiczeń
 • Dziecko odkrywa własne możliwości i nabiera pewności siebie
 • Dziecko potrafi wykonać proste ćwiczenia z zakresu schematu własnego ciała, przestrzeni
 • Dziecko poprawnie reaguje na polecenia prowadzącego i partnera ćwiczeń (rodzica)

Metody pracy:

 • działanie praktyczne

Formy pracy:

Indywidualna

Środki dydaktyczne

koc albo mata albo materac

Przebieg zajęcia

Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała

 • Powitanie paluszkami- dziecko siedzi naprzeciwko rodzica, witają się ze sobą paluszkami rąk i całymi dłońmi.
 • Powitanie stopami – dziecko siedzi naprzeciwko, witają się ze sobą paluszkami stóp.
 • Wskazywanie za prowadzącym swoich części ciała – rodzic prosi dziecko pokaż swoje ręce, swoje ucho itp.

Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni

 • „Jak najwyżej” – dziecko i rodzic leżą na plecach  na podłodze. Sięganie rękoma i nogami ,,do sufitu”, wyciąganie ich jak najwyżej, naśladowanie ruchem dłoni gestu wkręcanie żarówek.
 • „Bączek” – dziecko i rodzic siedzą na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach i lekko uniesionymi. Odpychając się rękoma, każdy próbuje samodzielnie obracać się w miejscu wokół własnej osi.
 • „Raki” – leżąc na plecach, z wyciągniętymi rękami za głowę odpychając się nogami, dziecko przesuwa się na plecach po podłodze i próbuje palcami ręki – szczypcami złapać rodzica.

Ćwiczenia oparte na relacji „z”

 • „Lustro” – rodzic i dziecko siedzą naprzeciwko siebie, dziecko wykonuje dowolne ruchy, gesty, wykorzystuje mimikę twarzy, rodzic naśladuje ruchy dziecka- zmiana ról.
 • „Domki” – rodzic w klęku podpartym, tworzy domek dla swojego dziecka. Dziecko wchodzi do domku (siada skulone pod rodzicem). Dziecko potem wychodzi spod domku, przechodzi między jego nogami i rękami.
 • „Wycieczka” – ciąganie dziecka w kocu- za ręce, na nogi, na zrolowanym kocu.

Ćwiczenia rozwijające relacje „przeciwko”

 • „Paczka” – dziecko zwija się w kłębek na dywanie a rodzic próbuje je „rozwiązać” (zmiana ról).
 • „Przepychanie” – dziecko i rodzic siedzą na dywanie plecami do siebie i próbują się przepychać plecami.
 • „Skała” – dziecko próbuje przesunąć rodzica, następnie zmiana.

 Ćwiczenia oparte na relacji „razem”

 • „Rowerek” – rodzic i dziecko leżą na plecach, stopami opierają się o stopy partnera, kreślą wspólnie kółka w powietrzu, „jadą na rowerze”.
 • „Lustro” – dziecko siedzi naprzeciw rodzica, zwrócone do niego przodem. Rodzic ,,rysuje” ręką w powietrzu różne figury np. jazdę samochodem, czytanie książki, dziecko zaś stara się jak najdokładniej naśladować ruchy dorosłego.

Ewelina Narwojsz