Usprawnianie motoryki małej i dużej

Cel ogólny zajęć:
 • usprawnianie koordynacji ruchów,
 • usprawnianie funkcjonowania analizatora kinestetyczno–ruchowego,
 • ćwiczenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie płynności ruchów,
 • wzmocnienie układu mięśniowego.

Cele szczegółowe zajęć:

dziecko potrafi:

 • podać rozwiązanie zagadki,
 • starannie pokolorować, wyciąć i przykleić żabkę,
 • nadać imię żabce,
 • naśladować ruchy żaby,
 • zastosować chwyt pęsetkowy,
 • rysować linie proste równoległe,
 • utrzymać równowagę idąc po wytyczonej trasie.

Metody pracy:

 • rozmowa,
 • ćwiczebna: rozwiązywanie zadań, ćwiczenia ruchowe,
 • problemowa: samodzielne wykonywanie zadań.

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

Wiersz pt. „Żabki” (w: „Księga zagadek”, opracowanie E. M. Skorek, „Impuls”, Kraków 2000); ilustracja żabki do pokolorowania, kredki, nożyczki, klej, kolorowe kartki, płyta z muzyką relaksacyjną, miseczki, suchy groch, duża taca wypełniona kaszą manną, woreczek z grochem, łyżka, mała piłeczka,

Przebieg zajęć

1. Zagadka

Rodzic czyta/ mówi zagadkę o żabce, dziecko podaje rozwiązanie.

Skacze zielona panna

Wyskoczyła na brzeg

Siadła i kumka wesoło

kum, kum, rechu, rech.

2. Zabawa plastyczna ,,Żabka”

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/żabka.pdf

Dziecko otrzymuje kartkę, na której jest żabka do pokolorowania. Następnie koloruje żabkę, wycina ją nożyczkami i przykleja na przygotowanej kartce. Na koniec nadaje żabce imię.

3. Zabawa ruchowa ,,Żabka”

Dziecko naśladuje poruszanie się żaby. Na podłodze rodzic układa pięć kartek oznaczających kamienie, po których – na hasło „Żaba do stawu” – żabka skacze, docierając do stawu. Na hasło „ Żabka pływa w stawie” – dziecko naśladuje ruchy pływających żabek. Po kąpieli wyskakuje ze stawu, aby wygrzać się w słońcu. Dziecko odpoczywa słuchając muzyki relaksacyjnej.

4. Zabawa ,,Chwyt pęsetowy”

Dziecko siedzi przy stole, na którym znajdują się dwie miseczki. Jedna z nich, stojąca po lewej stronie dziecka, jest napełniona suchym grochem. Dziecko na polecenie rodzica przekłada groch do pustej miseczki, od lewej strony do prawej. Dziecko ma za zadanie chwytać groch chwytem pęsetowym, używając kolejno wszystkich palców prawej dłoni.

5. Zabawa ,,Rysowanie linii”

Dziecko wygładza dłonią kaszę mannę tak, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Palcem wskazującym prawej ręki rysuje po powierzchni linie proste równoległe (za każdym razem wygładzając powierzchnię).

6. Zabawa „Wędrówka po śladzie”

 Dziecko kreśli wzór dokładnie po śladzie.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/chmurki.pdf

Ewelina Narwojsz

Źródło:

printerest.com

Renata Hływa „Szlaki, zygzaki i inne kreślaki. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą”, wyd. Harmonia, str.25