Informacje z kategorii: Jeżyki 2022/2023

„NASZ DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA”

W dniach 19 – 28 kwietnia br. wykonaliśmy zadania ujęte w scenariuszu konkursu „Nasz Dzień bez Śmiecenia”, których celem było utrwalenie podstawowych pojęć i zasad postępowania z odpadami, a w szczególności z butelkami PET, opakowaniami po płynnej żywności i puszkami oraz realizacja zadania konkursowego – wystawy

Więcej